AML Politikasi

Kara paranın aklanması, bir suç yoluyla kazanılan paranın kimliğinin gizlenerek buna meşru bir kazanç görüntüsü verilmesini ifade eder. Libra Markets, suçluların finans kuruluşlarını hedef alarak bu kuruluşların bilgisi dışında ya da hiçbir şüphe uyandırmaksızın sıklıkla suç gelirlerini aklamaya çalıştıklarını bilmektedir.

Sadece Estonya toprakları içerisinde dahi her sene milyarlar değerinde paranın aklandığı tahmin edilmektedir ve global ölçekli olması ve gelir düzeyi düşünüldüğünde aklanan paranın bu yüksek hacmi bunu dünyanın en büyük üçüncü sektörü haline getirmiştir.

Kara paranın aklanmasının ölçeği ve etkilerine yanıt olarak Estonya, diğer ülkeler ile birlikte kara paranın aklanması ve terörizmle mücadele için tasarlanmış kanunları yürürlüğe koymuştur. Düzenlemeler, kurallar ve sektörel yönetmelikler ile birlikte bu kanunlar, Estonyalı firmaların AML/CTF yükümlülüklerinin temelini oluşturur ve bu kanunlara uymamanın oluşturduğu suç ve bu suçun cezalarını açıklar.

Libra Markets günümüzde herhangi düzenlemeye tabi olmamasına ve Estonya’da AML/CTF yükümlülükleri kapsamına girmemesine karşın üst düzey yönetimimiz Estonya AML kanunlarına uyumu sağlayan sistem ve prosedürleri uygulamaya koymuştur. Bu karar, üst düzey yönetimimizin kara paranın aklanmasının önlenmesine ve suçluların suç gelirlerini aklamak için kendilerini kullanmalarına izin vermemeye kendini adamış olduğunu göstermektedir.

AML Yasal ve Düzenleyici Çerçevesi
Libra Markets faaliyetlerinin dayalı olduğu AML yükümlülükleri, sınırlamaları ve cezaları şu kanunlar ve düzenlemeler tahtında açıklanmıştır:
a) Suç Gelirleri Kanunu (POCA) ve kanun değişiklikleri: (i) Ciddi Organize Suçlar ve Polis Kanunu 2005 (SOCPA) ve (ii) Suç Gelirleri Kanunu (Kanun Değişikliği) düzenlemeleri 2007;
b) Terörizm Kanunu 2000 ve kanun değişiklikleri: (i) Terörizm ve Suç ile Mücadele ve Güvenlik Kanunu 2001 ve (ii) Terörizm Kanunu (Kanun Değişikliği) Düzenlemeler 2007;
c) Terörizm Kanunu 2006;
d) Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Düzenlemeleri 2007;
e) Rüşvet Kanunu 2010;
f) FCA Kural ve Kılavuzları El Kitabı ve özellikle Üst Düzey Yönetim Yapılanması Sistemi ve
g) Birleşmiş Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi İdari Grubu (JMLSG) kara paranın aklanmasının önlenmesi/terörizmin finansmanı ile mücadele için Estonya Finans Sektörü için Kılavuz. Yukarıda belirtilen kanunlar, Libra Markets’nın faaliyet gösterdiği yetki alanında geçerli değişikliklere tabidir.

Libra Markets AML Politikası, Libra Markets’nın suçun finansmanı amacıyla kullanılması riskini azaltmak için gerekli sistemler ve kontroller de dahil olmak üzere tüm grup şirketlerinin Estonya AML düzenlemeleri ile belirlenen sınırlamalar ve gerekliliklere uyduklarından emin olmak amacıyla hazırlanmıştır. İşbu AML Politikası uyum gerektiren asgari standartları belirlemektedir ve şunları içerir:
a) Yeterli düzeyde kıdem ve bağımsızlığa sahip ve ilgili kanunlar, düzenlemeler, kurallar ve endüstri standardına uyumu denetleme sorumluluğuna sahip bir kara paranın aklanması zabıt memuru (MLRO) atanması.
b) Libra Markets açısından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı risklerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesine yönelik risk odaklı bir yaklaşım belirlenmesi ve bunun sürdürülmesi.
c) Risk odaklı müşteri durum tespiti, kimlik belirlenmesi, onaylamalar ve Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP) gibi yüksek risk teşkil eden müşteriler için artırılmış durum tespiti de dahil olmak üzere müşterini tanı (KYC) prosedürlerinin belirlenmesi ve sürdürülmesi.
d) Devam eden müşteri faaliyetlerinin denetlenmesi için risk odaklı sistemler ve prosedürler belirlenmesi ve bunların sürdürülmesi.
e) İlgili tüm çalışanların eğitilmesi ve farkındalık yaratılması.
f) Yürürlükteki kanunlar uyarınca asgari süre ile gerekli kayıtların tutulması.

Yaptırımlar Politikası
Libra Markets yaptırım politikası, faaliyet gösterdiğimiz yetki alanlarında geçerli kanunlar ve düzenlemelere uyumdan emin olmak amacıyla hazırlanmıştır. Libra Markets’nın yayımlanmış Yaptırımlar listelerinde bulunan bireyler, şirketler ya da ülkeler ile işlemler gerçekleştirmesi yasaktır. Dolayısıyla Libra Markets, aksi yerel yasalarla çelişmediği takdirde Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Estonya Hazine Bakanlığı ve ABD Yabancı Varlıkların Kontrolü Bakanlıklarının (“OFAC”) yaptırım listelerini faaliyet gösterdiği tüm bölgeler için gözden geçirecektir.

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası
Libra Markets, rüşvet ve yolsuzluğun meydana geldiği topluluklara büyük zarar verdiğini bilmektedir ve rüşvet ve yolsuzluğa tahammül etmez ve tahammül etmeyecektir. Ayrıca, yolsuzluk, organize suçlar, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile yakından ilişkilidir. Libra Markets, Estonya Rüşvet Kanunu 2010 da dahil olmak üzere farklı yetki alanlarında bu konu ile ilgili yürürlükteki kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde yüksek dürüstlük standartlarını korumaya kendini adamıştır.