Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (the "AUP")
Libra Markets (“Şirketimiz”)


1. İşbu AUP’nin kapsamı
1.1. İşbu AUP, aksi Şirketimiz tarafından Web Sitesi kullanıcıları için geçerli Kullanım Şartlarında belirtilmediği sürece siz kullanıcı ve www.libramarkets.com (“Web Sitesi”) kullanımı için geçerlidir
1.2. Siz (“Kullanıcı”), Web Sitesini kullanmadan önce işbu AUP’yi okumayı ve tamamen anlamayı taahhüt edersiniz. İşbu AUP, tamamen Şirketimizin takdirine bağlı olarak zaman zaman değiştirilebi
1.3. İşbu AUP’de belirtilen yasaklı faaliyetler ve kullanımların tümü listelenmemiştir.

2. Yasaklı Faaliyetler
2.1. Kullanıcı şu amaçlarla Web Sitesini kullanamaz:
2.1.1 Dolandırıcılık ya da herhangi suç ile bağlantılı olarak.
2.1.2 Rahatsız edici, küfürlü, uygunsuz, hakaret içeren, müstehcen veya tehditkar ya da telif haklarını, özel hayatı, gizliliği ve/veya diğer hakları ihlal eden herhangi içerik göndermek, bu içerikleri bilerek almak, yüklemek, indirmek veya kullanmak.
2.1.3 Rahatsızlık, uygunsuzluk veya endişeye neden olmak.
2.1.4 İstenmeyen mesajlar göndermek ya da istenmeyen reklam veya tanıtım içerikleri göndermek ya da sağlamak ya da herhangi üçüncü taraflarca gönderilmiş ya da sağlanmış herhangi istenmeyen mesaj, istenmeyen reklam veya tanıtım içeriklerine bilerek yanıtlar almak.
2.1.5 Şirketimizin makul kanaatince şunlar açısından zararlı olduğu ya da olabileceği düşünülen herhangi şekilde
(i) Şirketimizin kullanıcılarına Yatırım hizmetleri vermesi;
ya da
(ii) Şirketimizin işleri, iyi adı ve itibarı.
2.1.6 Herhangi lisanslar ya da üçüncü taraf haklarını ihlal etmek.
2.1.7 Ağlarda flooding algoritması kullanmak, Şirket hizmetlerini aşırı yüklemek için kasıtlı çaba sarf etmek de dahil Şirketimizin herhangi kullanıcısına, sunucusuna ya da ağına verdiği hizmetleri engellemeye çalışmak.
2.1.8 Web Sitesinin güvenliğini tehlikeye atan bilgisayar virüsleri ya da bozulmuş verileri ya da Trojan virüsleri ya da araçlar içeren e-postalar veya dosyalar iletmek.
2.2. Kullanıcı, herhangi diğer kişilerin kullanımı için tamamen ya da kısmen Web Sitesini kopyalamayacak, dağıtmayacak, yayımlamayacak, iletmeyecek, görüntülemeyecek, değiştirmeyecek ya da Web Sitesine dayalı çalışmalar hazırlamayacak, bunları rapor etmeyecek ya da kullanmayacaktır. Kullanıcı kesinlikle Şirketimizin yazılı izni olmaksızın Web Sitesini üçüncü taraflara tanıtmayacak veya erişimlerine ya da kullanmalarına izin vermeyecektir.
2.3. Sistemde görüntülenen tescilli markalar ve logolar Şirketimizin kayıtlı ticari markalarıdır ve bu tescilli markaların herhangi kullanımı sadece Şirketimizin yazılı izni alındıktan sonra mümkün olabilir.
2.4. Kullanıcı yukarıda yer alan yasaklı faaliyetler listesinin tüm yasaklı faaliyetleri içermediğini bilir ve kabul eder.

3. Ağ Güvenliği
3.1. Kullanıcı şunları yapmayacaktır:
3.1.1. Şirket güvenliğini ihlal etmeyecek veya ihlal etmeye çalışmayacak ya da Şirket ağları, kimlik doğrulama ölçütleri, sunucular ya da ekipmana müdahale etmeyecek veya müdahale etmeye çalışmayacaktır.
3.1.2. Kullanıcının sahip olması amaçlanmayan verilere erişim, erişim izni olmayan bir sunucuda oturum açma veya diğer ağların güvenliğini deneme de dahil olmak üzere herhangi sunucu, ağ ya da hesabın kimlik doğrulama prosedürü ya da güvenliğini aşmaya çalışmayacaktır.
Şirketimizin Web Sitesi veya hizmetleri yoluyla Kullanıcıya ait olmayan herhangi hesap ya da bilgisayar kaynağına erişim sağlamaya çalışmayacaktır.

4. Web Sitesi kullanımı için kimlik doğrulama
4.1. Kullanıcı, ilgili kullanıcı adı ve şifrelerinin ya da aynı amaçlarla kullanılan diğer kimlik bilgilerinin (“Kullanıcı Bilgileri”) yalnızca Kullanıcı tarafından kullanılmasını güvence altına alan önlemler alacaktır. Bununla birlikte, Kullanıcı, Kullanıcı Bilgilerini gizli tutacak ve bunları üçüncü taraflarla paylaşmayacaktır. Herhangi kazara paylaşımdan kaçınmak için bu Kullanıcı Bilgileri başka bir kişinin kullanabileceği şekilde kayıt altına alınmayacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı Bilgilerine herhangi izinsiz erişimin ya da bu bilgilerin başkaları tarafından bilindiğinin farkındaysa bunu derhal Şirketimize bildirecektir.
4.2. Şirketimiz, Kullanıcı Bilgilerinin kötüye kullanıldığını düşünmek için herhangi bir nedene sahip olması halinde bu gibi kişilerin Web Sitesi üzerindeki hizmetlere erişimini durdurabilir ve bu gibi erişimi önlemek için Şirketimizin uygun göreceği önlemleri alabilir. Buna ek olarak, Şirketimiz kendi takdirine bağlı olan iyi bir nedenle Müşterinin Web Sitesi üzerindeki hizmetlere erişimini engelleme hakkına sahiptir.
4.3. Kullanıcı, Kullanıcı Bilgilerini kullanan herkesin (bu kişinin gereğince yetkilendirilmiş müşteri olup olmadığına bakılmaksızın) Web Sitesine giriş yapma yetkisine sahip olduğu ve/veya (durum gereğince) bu kişinin Kullanıcı tarafından verilmiş olan kayıt bilgilerine uygun olarak Kullanıcı Bilgilerini kullanmasından anlaşıldığı üzere ilgili Kullanıcı adına herhangi diğer talimatlar verme ya da iletişim kurma yetkisine sahip olduğunun düşünüleceğini kabul eder. Şirketimiz daha fazla yazılı ya da diğer doğrulama gerektirme yükümlülüğü olmaksızın bu gibi talimatları yerine getirecek ve şüpheye yer bırakmamak için ilgili işlem ücretlerini tahsil edecektir ve bu işlemlerin sonucu Kullanıcı hesabına yansıtılacaktır.br/>
5. İşbu AUP’nin ihlali
5.1. Kullanıcı işbu AUP’nin herhangi hükmünü ihlal ederse Şirketimiz Kullanıcıya herhangi bildirimde bulunmaksızın ve Kullanıcı ya da diğer taraflara karşı herhangi yükümlülüğü doğmamak üzere:
5.1.1. Kullanıcının Şirketimiz Web Sitesi ya da hizmetlerini kullanımını askıya alabilir ya da durdurabilir ya da
5.1.2. Uygun gördüğü herhangi eylemi gerçekleştirebilir.
Herhangi şüpheye mahal bırakmamak üzere, Şirketimizin işbu belgeden kaynaklanan haklarını kullanımı, Şirketimizin Kullanıcıyı Şirketimiz Web Sitesine, Kullanıcı hesabına ve hizmetlere erişimin durdurulmasından kaynaklanan zararı tazmin etmekle yükümlü olmayacaktır.
5.2. İşbu AUP’nin Şirketimizin hizmetlerine Kullanıcı hesabı üzerinden dolaylı erişime sahip bir kişi tarafından ihlali, bu ihlalin Kullanıcının bilgisi dahilinde olması ya da olmamasına bakılmaksızın Kullanıcının ihlali olarak kabul edilecektir. Kullanıcı bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen her eylemden Kullanıcı sorumludur.
5.3. Şirketimiz işbu AUO veya diğer sağlayıcının politikasını uygulatmak için sistem yöneticileri veya diğer ağ veya bilgisayar hizmetleri sağlayıcılar ile işbirliği yapabilir
5.4. Suç faaliyetlerinden şüphelenilmesi halinde Şirketimiz emniyet güçlerini duruma müdahil edebilir ve onlarla işbirliği yapacaktır

6. İşbu AUP’de yapılan değişiklikler
İşbu AUP tamamen Şirketimizin takdirine bağlı olarak herhangi bir tarihte değiştirilebilir ve bu değişiklikler, Şirketimizin Web Sitesi üzerinde yayınlandığı ya da Kullanıcıya bildirildiği zaman yürürlüğe girer. Şimdi Yatırım Yap Hakkımızda Sıkça sorulan sorular Yatırım Esasları İletişim