Risk Beyanı

Libra Markets (“Şirketimiz”) kullanıcılarının (buradan sonra: "Siz" ya da "Kullanıcı" olarak geçecektir) www.libramarkets.com (“Web Sitemiz”) üzerinden erişilen yatırım platformunu kullanarak önemli zarar riski taşıyan son derece spekülatif yatırımlar yapmalarına imkan tanır. Bu gibi yatırımlar her yatırımcı için uygun değildir, dolayısıyla da Kullanıcılar yatırım yapmadan önce riskleri tam olarak anladıklarından emin olmalıdır. Şirketimiz uygunluk, kârlılık, yatırım stratejisi ya da diğer herhangi konuda hiçbir yasal, vergi, muhasebe ya da yatırım tavsiyesi sunmamakta veya bunları yönetmemektedir.

KULLANICI, ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN SUNULAN HER YATIRIM İŞLEMİNDE MEVCUT RİSKLERİ BİLMİYOR VE BUNLARI TAMAMEN ANLAMIYORSA FOREX PİYASASINDA HİÇBİR DOLAYLI YA DA DOĞRUDAN YATIRIM GERÇEKLEŞTİRMEMELİDİR.

Tüm Kullanıcılar ve Kullanıcı adayları, Şirketimize yazılımını kullanmak için başvurmadan ve çeşitli yatırım araçlarına yatırım yapmaya başlamadan önce aşağıdaki risk beyanını ve bu belgede bulunan dikkatle okumalıdır. Bununla birlikte, bu belgenin Forex yatırımı yaparken söz konusu olan tüm riskler ve diğer önemli unsurları aktarmadığı ya da açıklamadığını ve bunları aktaramayacağını unutmamalıdır. Bu beyan Forex yatırımı yaparken söz konusu olan riskleri adil ve yanlış yönlendirmeyen bir şekilde genel hatlarıyla açıklamak üzere hazırlanmıştır.

YATIRIM YAPMANIN ÜST DÜZEY RİSKLER TAŞIMASI NEDENİYLE ŞİRKETİMİZ KULLANICILARIN KÂR EDECEĞİ YA DA KULLANICININ YAPMIŞ OLDUĞU YATIRIMIN BİR KISMINI YA DA TÜMÜNÜ KAYBETMEYECEĞİNE DAİR HİÇBİR DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI GARANTİYİ KESİNLİKLE VERMEMEKTEDİR.

Forex Yatırımı SON DERECE SPEKÜLATİFTİR VE BÜYÜK RİSK TAŞIMAKTADIR ve toplumun tüm üyelerine uygun değildir ve sadece şu özelliklere sahip yatırımcılara uygundur:

  1. Ekonomik, yasal ve diğer riskleri anlayan ve bunları üstlenmeye istekli.
  2. Maddi durumu, finansal kaynakları, yaşam tarzı ve yükümlülüklerinin yapmış olduğu yatırımın tamamını kaybetmeyi göze almasına izin vereceğini hesaba katan.
  3. Kullanıcının herhangi Forex yatırımı sonucunda zarar etme ve para kaybetme riskinin son derece yüksek olduğunu bilen ve bu riski üstlenmeyi kabul eden.
  4. Forex yatırımlarını ve dayanak varlık ve piyasaları anlamak için bilgiye sahip olan. Şirketimiz tarafından sunulan herhangi bilgiye bakılmaksızın herhangi Forex yatırımının değerinin yukarı ya da aşağı yönde dalgalanabileceğini ve bu yatırımın tüm değerini yitirmesinin dahi mümkün olduğunu bilen.
  5. Şirketimiz Kullanıcılara Forex, dayanak varlık ve piyasalar ile ilgili hiçbir tavsiye vermeyecek veya herhangi diğer yatırım önerilerinde bulunmayacaktır. Dolayısıyla, Kullanıcı söz konusu riskleri anlamıyorsa bağımsız bir finans danışmanından tavsiye ve danışmanlık hizmeti almalıdır. Kullanıcı buna rağmen Forex yatırımının taşıdığı riskleri anlamadıysa yatırım yapmaktan vazgeçmelidir.
Forex, değeri dayanak varlık/piyasaların fiyatlarından türetilen türev finans enstrümanlarıdır (örneğin: döviz, özkaynak endeksleri, hisse senetleri, metaller, vadeli endeks sözleşmeleri, vadeli işlemler, vb.).

Dolayısıyla, dayanak varlık/piyasada yaşanan fiyat dalgalanmalarının yatırımın kârlılığını etkileyecek olması nedeniyle Kullanıcının ilgili dayanak varlık/piyasaya yatırım yapmanın taşıdığı riskleri anlaması önemlidir.

Genel Riskler

Şirketimiz tarafından Web Sitemizde sunulan hizmetlerin provizyonu Kullanıcının şunlara ilişkin ve bunlarla sınırlı olmayan riskleri bilmesi, anlaması ve kabul etmesine tabidir:

Volatilite - dayanak varlık/piyasa fiyatındaki hareketler değişken ve tahmin edilemez olabilir. Bu durum Kullanıcının kâr ve zararını doğrudan etkiler. Dayanak piyasanın volatilitesini anlamak Kullanıcıya nasıl yatırım yapacağı ve ne kadar kaybetmeye tahammül edeceği hakkında kararlar vermesinde yardımcı olur.

Piyasa likiditesi - Forex piyasasında fiyatlar, değişen arz-talep ilişkisi, hükümet, tarım, ticaret program ve politikaları, ulusal ve uluslararası politik ve ekonomik gelişmeler ve ilgili piyasanın hakim psikolojik özellikleri ve diğer etkenlerden etkilenir ve bazı Forex dayanak varlıkları, bu dayanak varlığa olan talebin azalması sonucunda hızla paraya çevrilemeyebilir. Böylelikle piyasa koşulları çok kısa bir süre zarfında önemli ölçüde değişebilir ve dolayısıyla da belirli piyasa koşulları altında Kullanıcının emrinin gerçekleştirilmesi mümkün olmayabilir ve bu da zarara neden olabilir.

Piyasa Koşulları - belirli piyasa koşulları altında (örneğin, bunlarla sınırlı olmamak üzere: mücbir sebepler, teknik arıza, iletişim ağı arızası, düşük likidite ya da likidite olmaması, piyasa haberleri veya duyuruları, vb.) bir emri gerçekleştirmek çok zor ya da imkansız olabilir.

Kullanıcı, bir elektronik platformda yatırım yaparken aşağıdaki ve diğer nedenlerin bir sonucu olarak finansal kayıp riskini kabul ettiği konusunda uyarılır: (a) Kullanıcı cihazları veya yazılım arızaları ve kötü bağlantı kalitesi. (b) Şirketimiz ya da Kullanıcıda donanım veya yazılım arızası, bozukluk ya da kötüye kullanım. (c) Kullanıcı ekipmanının hatalı çalışması. (d) Kullanıcı terminalinde yanlış ayarlar. (e) Kullanıcı terminalinde geciken güncellemeler. (f) Piyasa Hareketlilikleri.

Piyasa Hareketlilikleri – hareketlilik, hem dayanak piyasa açıkken hem de kapalıyken meydana gelebilen fiyat farkına neden olabilen çeşitli faktörlere bağlı olarak (örneğin, ekonomik gelişmeler ya da piyasa duyuruları) bir dayanak varlığın fiyatında bir seviyeden diğerine ani değişimdir. Yukarıda belirtilen gibi fiyat değişimlerinin görülmesi üzerine, dayanak piyasa kapalı olsa da dayanak piyasanın fiyatı (dolayısıyla da türev fiyat) o piyasanın açılışında bir önceki kapanış fiyatından farklı işlem görebilir (gapping) ve bu iki fiyat arasında yatırımınızı kapama fırsatı olmaz. Gapping önemli kâr ya da zarara neden olabilir. Bununla birlikte, Kullanıcının hesabı eksi bakiyeye geçerek Kullanıcının yatırmış olduğu tüm parayı kaybetmesine neden olabilir ve bazı durumlarda Kullanıcının karşılaması gereken eksi bakiye ile sıfır arasındaki tutara eşit bir borç doğurabilir.

Buna ek olarak, teknik problemler, hatalı fiyatlar, spread’ler ya da Şirketin risk yönetiminin Kullanıcının Şirket için önemli bir risk yarattığı sonucuna varması nedeniyle bir emrin gerçekleştirilmesini takip eden 10 gün içinde Şirketimiz herhangi veya tüm yatırımları iptal edebilir ve bunun olması halinde Kullanıcının bakiyesi Kullanıcıya iade edilir (iptal ile sonuçlanan olaylar sırasında Kullanıcının kazandığı herhangi kâr veya bonus buna dahil edilmez).

Yatırım Platformu Riskleri - bir elektronik yatırım sisteminde işlemler gerçekleştiren Kullanıcılar, donanım ve yazılım (internet/sunucu) arızası da dahil sisteme ilişkin birçok riske maruz kalacaktır. Herhangi sistem arızası sonucunda bir emir verilen talimatlara uygun olarak gerçekleştirilmeyebilir ya da hiç gerçekleştirilmeyebilir. Şirket bu gibi arızalarda hiçbir yükümlülük kabul etmez. Kullanıcı tarafındaki kablosuz ya da çevirmeli ağ bağlantıları ya da herhangi diğer stabil olmayan bağlantı, Şirketimizin elektronik yatırım platformunu kullanırken kötü ya da kesintili bağlantıya neden olabilir ya da sinyal gücünün yetersiz olması Kullanıcı ile Şirketimiz arasında veri iletiminde gecikmelere neden olabilir. Bu gibi gecikme veya kesintiler Kullanıcının zamansız piyasa emirleri göndermesine neden olabilir. Bu gibi durumlarda Şirketimiz fiyatı günceller ve emri mevcut en iyi “piyasa fiyatı” üzerinden gerçekleştirir.

Genel Kabuller

Kullanıcı, ödemekle yükümlü olacağı tüm komisyonlar ve diğer ücretler hakkında bilgi alması gerektiğini kabul eder. Para cinsinden herhangi bir ücret belirtilmemişse (ama örneğin spread olarak belirtilmişse), Kullanıcı bu gibi ücretlerin para cinsinden ne anlama gelebileceğini görmek için uygun örnekler de dahil yazılı bir açıklama talep etmelidir.

Dayanak Varlıklar Üzerindeki Haklar – Kullanıcılar, Kullanıcıların yatırımına ilişkin dayanak varlıklar ile ilgili hiçbir hak ya da yükümlülükleri olmadığını kabul eder.

Kullanıcı, Şirketimizin Kullanıcının bir Danışmanı ya da Vekili olmadığını kabul eder – Kullanıcı, Şirketimiz genel piyasa tavsiyeleri paylaşabilecek olsa da bu genel tavsiyelerin herhangi kişisel tavsiye ya da yatırım önerisi teşkil etmediğini kabul eder ve Kullanıcının kişisel koşulları ya da yatırım hedeflerini herhangi Forex ürününe bir yatırım teklifi ya da yatırıma teşvik olarak görmez. Kullanıcı tarafından Web Sitemizi kullanarak Forex yatırımı yapmak için verdiği ve bir işlemin Kullanıcı için uygun olup olmadığı yönünde verdiği her karar Kullanıcının kendi bağımsız kararıdır. Şirketimiz Kullanıcının bir danışmanı olarak hareket etmemekte ya da vekili olarak hizmet vermemektedir. Kullanıcı, Şirketimizin kendisine karşı hiçbir vekalet görevi olmadığını ve Kullanıcının Şirketimizin sunmuş olduğu genel yatırım paylaşımlarını takip etmesi ya da herhangi genel paylaşım veya bilgi doğrultusunda hareket etmesi veya etmemesine bağlı olarak meydana gelen avukatlık ücretleri de dahil herhangi yükümlülükler, tazminatlar, zararlar, maliyetler ve masraflardan Şirketimizin yükümlü veya sorumlu olmadığını kabul eder.

Kâr Garantisi Verilmez – Kullanıcı, Forex yatırımı yaparak zarar etmekten kaçınmanın ya da kârı elde etmenin hiçbir garantisi olmadığını kabul eder. Kullanıcı Şirketimiz ya da herhangi temsilcimizden bu gibi garantiler almamıştır ve almayacaktır. Kullanıcı Forex yatırımı yapmanın taşıdığı risklerin farkında olmalı ve bu gibi riskleri üstlenebilecek ve meydana gelebilecek herhangi kayıpları karşılayabilecek maddi kaynaklara sahip olmalıdır.

Söz konusu döviz işlemleri olduğu zaman, önemli makroekonomik rakamların, ekonomik ya da politik haberlerin açıklanmasını takiben döviz piyasalarında fiyat düzeylerinin bir önceki fiyata göre önemli ölçüde farklı fiyatlardan açılmasına neden olan haftasonu, hafta başında ya da gün içinde meydana gelebilecek durumlar, hareketlilikler ve/veya koşullar olabileceği anlaşılır.

*YÜKSEK RİSKLİ YATIRIM UYARISI* Forex yatırımı yapmak son derece spekülatiftir ve yatırımınızı kaybetme riski çok yüksektir. Bu Risk Uyarısı Bildirimi, opsiyon ve türev işlemlerinin tüm riskleri ve diğer önemli unsurlarını aktarmamaktadır ve bunları aktaramaz. Kaybetmeyi göze alamayacağınız kaynaklarla spekülasyon yapmamalısınız.